Tp. HCM Lập Hai Ban Quản Lý Đô Thị Thủ Thiêm, Tây Bắc

Hai ban quản lý này có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển đô thị Thủ Thiêm, Tây Bắc; đề xuất danh mục, loại nguồn vốn và lộ trình thực hiện các dự án đầu tư.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập hai ban quản lý ở hai khu vực đô thị trọng điểm trên cơ sở xác nhập các trung tâm và tổ chức lại các ban quản lý hiện hữu trước đó.

empire city thu thiem - vi tri empire city

Cụ thể, thành lập Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc qua việc sáp nhập Trung tâm dịch vụ, tư vấn đầu tư xây dựng trực thuộc Ban quản lý đầu tư – xây dựng khu đô thị Tây Bắc TP và tổ chức lại ban này. Trụ sở ban mới đặt tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi (TP.HCM).

Ban có chức năng giúp UBND TP quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu đô thị Tây Bắc, bao gồm quản lý, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung…

Xây dựng kế hoạch năm năm, hàng năm để thực hiện khu vực phát triển đô thị Tây Bắc; đề xuất danh mục, loại nguồn vốn và lộ trình thực hiện các dự án đầu tư cùng một số nhiệm vụ khác.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng thành lập Ban quản lý khu vực phát triển đô thị trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dịch vụ – tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm trực thuộc Ban quản lý đầu tư – xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và tổ chức lại ban này. Trụ sở ban mới đặt tại phường Cô Giang, quận 1 (TP.HCM).

Xem thêm: Vị trí dự án Empire City Thủ Thiêm

Ban có chức năng tương tự như Ban quản lý khu vực Tây Bắc, nhưng về vùng quản lý sẽ trong khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm.

UBND TP đề nghị việc bàn giao cần được hoàn thành trong vòng 6 tháng kể từ ngày quyết định. Các ban và trung tâm cũ chấm dứt hoạt động sau thời gian này, chỉ sử dụng con dấu đến thời điểm hoàn thành bàn giao cho ban quản lý mới.

TP.HCM từng có chỉ đạo sáp nhập ba ban quản lý

Ban quản lý đầu tư – xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm được thành lập năm 2001, sau đó ba năm, Ban quản lý đầu tư – xây dựng khu đô thị Tây Bắc cũng được hình thành.

Năm 2018, UBND TP.HCM ban hành đề án “Sắp xếp lại các ban quản lý các dự án của thành phố, quận, huyện, ban quản lý đầu tư các khu đô thị, ban quản lý đầu tư các dự án ODA”.

Theo đề án này, TP.HCM có 44 ban quản lý đầu tư xây dựng. Dù đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng mô hình tổ chức nói trên làm nguồn vốn đầu tư của TP dàn trải. Khiến nhiều dự án bị hoãn hoặc giãn tiến độ thực hiện, đội vốn đầu tư lên cao.

Lãnh đạo UBND TP thời điểm đó đã chỉ đạo sáp nhập ba ban quản lý đầu tư – xây dựng tại ba khu đô thị mới Thủ Thiêm, Nam TP và Tây Bắc. Tuy nhiên, đến nay việc sáp nhập này vẫn chưa được triển khai.

Theo Tuoitre

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *